Sponsoring Stichting Mees uit Breda

Stichting Mees biedt vier dagen in de week ontwikkelingsgerichte dagopvang voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Daarbij is ontspanning en plezier ook een belangrijk onderdeel, want een kind moet zich een kind kunnen voelen! Stichting Mees biedt dagopvang aan acht kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Wij hebben Stichting Mees benaderd met de vraag wat wij, Stichting Ieder Kind Blij, eventueel voor hen konden betekenen.

Stichting Mees gaf aan dat zij graag in aanmerking willen komen voor een tablet. De kinderen kunnen muziek luisteren en filmpjes kijken op de tablet. Ook worden er interactieve spelletjes gespeeld op de tablet om hun ontwikkeling te blijven stimuleren. Wij vonden één tablet voor acht kinderen te weinig en hebben in overleg met Stichting Mees vier tablets geschonken.

Zoals ook op de foto’s te zien is, zijn de kinderen heel blij met de tablets. En daar gaat het ons om! Wij wensen de kinderen van Stichting Mees veel plezier met de tablets!